Báo giá thi công thạch cao

Thi công trần thạch cao chìm

Tấm thạch cao thông thường 9.5 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm thạch cao thông thường 12.7 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Thạch Cao chống ẩm 9 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Thạch Cao chống ẩm 12 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Thạch Cao chống cháy 12 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Magnesium Oxide 5mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Calsium Silicate 6mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Enterpan 6mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Thông số cơ bản :

+ Khoảng cách ti treo 2mm : Max = 1m

+ Khoảng cách thanh nhôm dọc : Max = 1m

+ Khoảng cách thanh nhôm ngang : Max = 0.6m

+ Khóa, kẹp treo : Thái lan

+ Đã bao gồm phụ kiện Vít, đinh thép, băng keo lưới.

Thi công trần thạch cao thả

Tấm thạch cao thông thường 9.5 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm PVC 9 mm, PVC

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Casoprano 9 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Alwing 10 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Alwing 15 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Armstrong 14 mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Mange Oxyde 5mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Tấm Calsium silicate 4.5mm

Giá :

Bảo hành : 12 tháng

Thông số cơ bản :

+ Khoảng cách ti treo 2mm : Max = 1m

+ Khung CKM 385 : Theo môđun

+ Khoảng cách thanh nhôm ngang : Max = 0.6m

+ Khóa, kẹp treo : Thái lan

+ Đã bao gồm phụ kiện Vít, đinh thép, băng keo lưới.