Báo giá thạch cao

Nam Á gửi quý khách hàng bảng báo giá thi công trần thạch cao :

TRẦN THẠCH CAO

LOẠI VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ (Dưới 30m2) ĐƠN GIÁ (Từ 30 -50 m2) ĐƠN GIÁ (Từ 50 - 100 m2) ĐƠN GIÁ (trên100 m2)
Trần thạch cao giất cấp từ 2-3 lớp cấp. Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao Thái Thỏa thuận 165.000đ/m2 155.000đ/m2 145.000đ/m2
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm Thỏa thuận 165.000đ/m2 160.000đ/m2 150.000đ/m2
Trần thạch cao phẳng Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao Thái Thỏa thuận 150.000đ/m2 145.000đ/m2 140.000đ/m2
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm Thỏa thuận 160.000đ/m2 155.000đ/m2 150.000đ/m2
Trần thạch cao tấm thả Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm, Khung xương Hà nội, tấm Thái Thỏa thuận 150.000đ/m2 145.000đ/m2 140.000đ/m2
Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm, Khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái Thỏa thuận 165.000đ/m2 155.000đ/m2 150.000đ/m2
Trần thạch cao chịu nước Khung xương Hà Nội, tấm thạch cao UCO - 4mm Thỏa thuận 190.000đ/m2 185.000đ/m2 180.000đ/m2
Khung xương Vĩnh tường, tấm thạch cao UCO - 4mm Thỏa thuận 200.000đ/m2 195.000đ/m2 190.000đ/m2

VÁCH THẠCH CAO

LOẠI VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ (Dưới 30m2) ĐƠN GIÁ (Từ 30 -50 m2) ĐƠN GIÁ (Từ 50 - 100 m2) ĐƠN GIÁ (trên100 m2)
Vách thạch cao 2 mặt Khung xương Hà Nội, tấm Thái Thỏa thuận 205.000đ/m2 200.000đ/m2 195.000đ/m2
Khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái Thỏa thuận 210.000đ/m2 205.000đ/m2 200.000đ/m2
Vách thạch cao 1 mặt Khung xương Hà Nội, tấm Thái Thỏa thuận 175.000đ/m2 165.000đ/m2 160.000đ/m2
Khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái Thỏa thuận 185.000đ/m2 175.000đ/m2 170.000đ/m2

Chú ý :

1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

2. Nếu quý khác ở ngoại tỉnh vui lòng liên hệ để được báo giá chi tiết

3. Sơn bả được tính ngoài theo : 50.000 đ/m2 sơn Maxilite trắng, 55.000 đ/m2 sơn Maxilite phối màu

4. Việc ký kết hợp đồng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận.

5. Việc thanh toán được thực hiện theo hợp đồng ký kết

6. Việc bảo hành bảo trì : Nam Á cam kết bảo hành 10 năm cho phần xương và 2 năm cho phần tấm trần.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng nội thất Nam Á

Địa chỉ: Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 04.22423359 - Di động: 0919.416.886

Fax: 04.37669150

Email: nama@nama.net.vn

 

Trần thạch cao chìm

Trần thạch cao chìm mẫu 01Trần thạch cao chìm mẫu 01

Trần thạch cao chìm mẫu 02Trần thạch cao chìm mẫu 02

Trần thạch cao chìm mẫu 03Trần thạch cao chìm mẫu 03

Trần thạch cao chìm mẫu 04Trần thạch cao chìm mẫu 04

Trần thạch cao chìm mẫu 05Trần thạch cao chìm mẫu 05

Trần thạch cao chìm mẫu 06Trần thạch cao chìm mẫu 06

Trần thạch cao chìm mẫu 07Trần thạch cao chìm mẫu 07

Trần thạch cao chìm mẫu 08Trần thạch cao chìm mẫu 08

Trần thạch cao chìm mẫu 09Trần thạch cao chìm mẫu 09

Trần thạch cao chìm mẫu 10Trần thạch cao chìm mẫu 10

Trần thạch cao chìm mẫu 11Trần thạch cao chìm mẫu 11

Trần thạch cao chìm mẫu 12Trần thạch cao chìm mẫu 12

Trần thạch cao chìm mẫu 13Trần thạch cao chìm mẫu 13

Trần thạch cao chìm mẫu 14Trần thạch cao chìm mẫu 14

Trần thạch cao chìm mẫu 15Trần thạch cao chìm mẫu 15

Trần thạch cao chìm mẫu 16Trần thạch cao chìm mẫu 16

Trần thạch cao chìm mẫu 17Trần thạch cao chìm mẫu 17

Trần thạch cao chìm mẫu 18Trần thạch cao chìm mẫu 18

Trần thạch cao chìm mẫu 19Trần thạch cao chìm mẫu 19

Trần thạch cao chìm mẫu 20Trần thạch cao chìm mẫu 20

Trần thạch cao chìm mẫu 21Trần thạch cao chìm mẫu 21

Trần thạch cao chìm mẫu 22Trần thạch cao chìm mẫu 22

Trần thạch cao chìm mẫu 23Trần thạch cao chìm mẫu 23

Trần thạch cao chìm mẫu 24Trần thạch cao chìm mẫu 24

Trần thạch cao chìm mẫu 25Trần thạch cao chìm mẫu 25

Trần thạch cao chìm mẫu 26Trần thạch cao chìm mẫu 26

Trần thạch cao chìm mẫu 27Trần thạch cao chìm mẫu 27

Trần thạch cao chìm mẫu 28Trần thạch cao chìm mẫu 28

Một số mẫu thạch cao

Mẫu thạch cao 01Mẫu thạch cao 01

Mẫu thạch cao 02Mẫu thạch cao 02

Mẫu thạch cao 03Mẫu thạch cao 03

Mẫu thạch cao 04Mẫu thạch cao 04

Mẫu thạch cao 05Mẫu thạch cao 05

Mẫu thạch cao 06Mẫu thạch cao 06

Mẫu thạch cao 07Mẫu thạch cao 07

Mẫu thạch cao 08Mẫu thạch cao 08

Mẫu thạch cao 09Mẫu thạch cao 09

Mẫu thạch cao 10Mẫu thạch cao 10

Mẫu thạch cao 11Mẫu thạch cao 11

Mẫu thạch cao 12Mẫu thạch cao 12

Mẫu thạch cao 13Mẫu thạch cao 13

Mẫu thạch cao 14Mẫu thạch cao 14

Mẫu thạch cao 15Mẫu thạch cao 15

Mẫu thạch cao 16Mẫu thạch cao 16