Khách hàng trần thạch cao

Một số hình ảnh tiêu biểu của dự án trần thạch cao do Nam Á đã thực hiện :

Văn phòng công ty CP Hải anh - Hà nội

Văn phòng công ty OTO'S CLUB - Hà nội

Văn phòng Ngân hàng SEABANK chi nhánh Lĩnh nam - Hà nội

Hotel nikko hanoi

TVTINTERIOR văn phòng đại diện

Mẫu văn phòng trưng bày

Phòng họp Cty LG Việt Nam

Phòng khách Căn hộ Ciputra - Nam Thăng Long - Hà Nội

Phòng khách gia đình Từ liêm - Hà Nội

Trần thạch cao chìm

Trần thạch cao chìm mẫu 01Trần thạch cao chìm mẫu 01

Trần thạch cao chìm mẫu 02Trần thạch cao chìm mẫu 02

Trần thạch cao chìm mẫu 03Trần thạch cao chìm mẫu 03

Trần thạch cao chìm mẫu 04Trần thạch cao chìm mẫu 04

Trần thạch cao chìm mẫu 05Trần thạch cao chìm mẫu 05

Trần thạch cao chìm mẫu 06Trần thạch cao chìm mẫu 06

Trần thạch cao chìm mẫu 07Trần thạch cao chìm mẫu 07

Trần thạch cao chìm mẫu 08Trần thạch cao chìm mẫu 08

Trần thạch cao chìm mẫu 09Trần thạch cao chìm mẫu 09

Trần thạch cao chìm mẫu 10Trần thạch cao chìm mẫu 10

Trần thạch cao chìm mẫu 11Trần thạch cao chìm mẫu 11

Trần thạch cao chìm mẫu 12Trần thạch cao chìm mẫu 12