Trần thạch cao

Mẫu trần thạch cao phòng bếp

Trần thạch cao phòng khách tầng 4

Trần thạch cao phòng khách

Nam Á gửi quý khách hàng bảng báo giá thi công trần thạch cao :

Mẫu Trần thạch cao 1

Mẫu Trần thạch cao 2

Mẫu Trần thạch cao 3

Mẫu Trần thạch cao 4

Mẫu Trần thạch cao 5

Mẫu Trần thạch cao 6

Mẫu Trần thạch cao 7

Mẫu Trần thạch cao 8

Mẫu Trần thạch cao 9

Mẫu Trần thạch cao 10

Mẫu Trần thạch cao 11

Mẫu Trần thạch cao 12

Mẫu Trần thạch cao 1

Mẫu Trần thạch cao 2

Mẫu Trần thạch cao 3

Mẫu Trần thạch cao 4

Mẫu Trần thạch cao 5

Mẫu Trần thạch cao 6

TRẦN THẠCH CAO

LOẠI VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ (Dưới 30m2) ĐƠN GIÁ (Từ 30 -50 m2) ĐƠN GIÁ (Từ 50 - 100 m2) ĐƠN GIÁ (trên100 m2)

Trần thạch cao giất cấp từ 2-3 lớp cấp.

Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao Thái

Thỏa thuận

165.000đ/m2

155.000đ/m2

145.000đ/m2

Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm

Thỏa thuận

165.000đ/m2

160.000đ/m2

150.000đ/m2

Trần thạch cao phẳng

Khung xương Hà Nội, Tấm thạch cao Thái

Thỏa thuận

150.000đ/m2

145.000đ/m2

140.000đ/m2

Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm

Thỏa thuận

160.000đ/m2

155.000đ/m2

150.000đ/m2

Trần thạch cao tấm thả

Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm, Khung xương Hà nội, tấm Thái

Thỏa thuận

150.000đ/m2

145.000đ/m2

140.000đ/m2

Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm, Khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái

Thỏa thuận

165.000đ/m2

155.000đ/m2

150.000đ/m2

Trần thạch cao chịu nước

Khung xương Hà Nội, tấm thạch cao UCO - 4mm

Thỏa thuận

190.000đ/m2

185.000đ/m2

180.000đ/m2

Khung xương Vĩnh tường, tấm thạch cao UCO - 4mm

Thỏa thuận

200.000đ/m2

195.000đ/m2

190.000đ/m2

VÁCH THẠCH CAO

LOẠI VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ (Dưới 30m2) ĐƠN GIÁ (Từ 30 -50 m2) ĐƠN GIÁ (Từ 50 - 100 m2) ĐƠN GIÁ (trên100 m2)

Vách thạch cao 2 mặt

Khung xương Hà Nội, tấm Thái

Thỏa thuận

205.000đ/m2

200.000đ/m2

195.000đ/m2

Khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái

Thỏa thuận

210.000đ/m2

205.000đ/m2

200.000đ/m2

Vách thạch cao 1 mặt

Khung xương Hà Nội, tấm Thái

Thỏa thuận

175.000đ/m2

165.000đ/m2

160.000đ/m2

Khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái

Thỏa thuận

185.000đ/m2

175.000đ/m2

170.000đ/m2


Một số mẫu thạch cao

Mẫu thạch cao 01Mẫu thạch cao 01

Mẫu thạch cao 02Mẫu thạch cao 02

Mẫu thạch cao 03Mẫu thạch cao 03

Mẫu thạch cao 04Mẫu thạch cao 04

Mẫu thạch cao 05Mẫu thạch cao 05

Mẫu thạch cao 06Mẫu thạch cao 06

Mẫu thạch cao 07Mẫu thạch cao 07

Mẫu thạch cao 08Mẫu thạch cao 08

 

Một số mẫu trần Nam Á đã triển khai

Trần thạch cao tầng 4 Trần thạch cao tầng 4

Mẫu trần thạch cao phòng bếp Mẫu trần thạch cao phòng bếp

Mẫu trần thạch cao 03Mẫu trần thạch cao 03

Mẫu trần thạch cao 04Mẫu trần thạch cao 04

Mẫu trần thạch cao 05Mẫu trần thạch cao 05

Mẫu trần thạch cao 06Mẫu trần thạch cao 06

Mẫu trần thạch cao 07Mẫu trần thạch cao 07

Mẫu trần thạch cao 08Mẫu trần thạch cao 08

Mẫu trần thạch cao 09Mẫu trần thạch cao 09

Mẫu trần thạch cao 10Mẫu trần thạch cao 10

Mẫu trần thạch cao 11Mẫu trần thạch cao 11

Mẫu trần thạch cao 12Mẫu trần thạch cao 12

Mẫu trần thạch cao 13Mẫu trần thạch cao 13

Mẫu trần thạch cao 14Mẫu trần thạch cao 14

Mẫu trần thạch cao 15Mẫu trần thạch cao 15

Mẫu trần thạch cao 16Mẫu trần thạch cao 16

Mẫu trần thạch cao 17Mẫu trần thạch cao 17

Mẫu trần thạch cao 18Mẫu trần thạch cao 18

Mẫu trần thạch cao 12Mẫu trần thạch cao 12

Mẫu trần thạch cao 07Mẫu trần thạch cao 07